Ναπολέων Μαραβέγιας

Αρχική » Posts tagged 'Napoleon Maravegias'

Tag Archives: Napoleon Maravegias

Πόσο αντέχει η ελληνική οικονοµία;

Τα πρόσφατα στοιχεία για την ελληνική οικονοµία δείχνουν µια αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα και αναπτυξιακή δυναµική σε αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 έφθασε στο 8,2%, αντισταθµίζοντας σχεδόν την ύφεση του 2020, λόγω της πανδηµίας. Το πρώτο εξάµηνο του 2022 η ελληνική οικονοµία συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία µε αύξηση κατά 8% περίπου, ενώ οι εκτιµήσεις για ολόκληρο το έτος 2022 φθάνουν στο 5,5%, όταν στο µέσο όρο της ευρωζώνης η αύξηση του ΑΕΠ δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 2,5-3%. Όσο για το 2023 στη χώρα µας αναµένεται αύξηση κατά 2,5%, όταν στην ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση δε θα ξεπεράσει το 1% µε πιθανότητα περαιτέρω µείωσης µε στασιµότητα και ύφεση.

(περισσότερα…)
Advertisement