Ναπολέων Μαραβέγιας

Άρθρα


Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά και Κεφάλαια σε Συλλογικά Επιστημονικά Συγγράμματα

 

Α. Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα:

 • Γεωργικές Βιομηχανίες: Σκέψεις πάνω στη σημασία τους. Δημοσίευση: Αγροτική Νο 11, Επιστημονική Επιθεώρηση της ΑΤΕ, Αθήνα 1979.

 

 • Koινή Αγροτική Πολιτική και οι στόχοι της Ελλάδας για τον Αγροτικό Τομέα. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα , Eπιμ. Π. Καζάκος – Κ. Στεφάνου, Εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα 1987.

 

 • Η ολοκλήρωση της μεσογειακής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Παρατηρήσεις πάνω στην ελληνική εμπειρία. Δημοσίευση: Σύγχρονα Θέματα. Τριμηνιαία έκδοση Επιστημονικού Προβληματισμού, Νο 34/1988.

 

 • Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: 1992: Η Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς και η Ελλάδα, Επιμ. Π. Καζάκος. Έκδοση της Ιονικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα 1989.

 

 • Κράτος και Ανάπτυξη: Μερικές θεωρητικές παρατηρήσεις για την αγροτική πολιτική. Δημοσίευση: Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών τ. ΙΙ(3), 1987.

 

 • Ο αγροτικός τομέας μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Επιπτώσεις από την εφαρμογή της ΚΑΠ Δημοσίευση: Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τ. 3/1988.

 

 • Regional disparities in Greece (Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα), (σε συνεργασία με Ζ. Δεμαθά και Γ. Σεραφετινίδη). Δημοσίευση: Σειρά Θέματα του Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΠΑΣΠΕ. Αθήνα, Μάιος 1988.

 

 • Περιφερειακή ανάλυση της δημοσιονομικής στήριξης και της εξωτερικής προστασίας της ελληνικής γεωργίας μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημοσίευση: Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τ. 6/1989.

 

 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Μια αναδρομή στο ζήτημα της σύγκλισης. Δημοσίευση: Τόπος, Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών τ. 1/1990.

 

 • Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Θεωρία και Πολιτική, Επιμ. Ν. Μαραβέγιας – Μ. Τσινισιζέλης, Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1991.

 

 • Η ελληνική γεωργία στην προοπτική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δημοσίευση: Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τ. 9/1990.

 

 • Οι δημόσιες δαπάνες για τη γεωργία στην Ελλάδα. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα , Επιμ. Ν. Τάτσος, Εκδ. Σμπίλιας, Εκδ. το Οικονομικό, Αθήνα 1992.

 

 • Επιπτώσεις στην ελληνική γεωργία από την υλοποίηση της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δημοσίευση: Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τ. 10-11/1991

 

 • Η Συνθήκη του Maastricht και η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Συνθετική Θεώρηση της Συνθήκης του Maastricht . Επιμ. Θ. Χριστοδουλίδης – Κ. Στεφάνου, Εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 1993.

 

 • Περιφερειακές Ανισότητες και οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Θεωρία, Ανάλυση, Πολιτική. Επιμ. Π. Γετίμη – Γ. Καυκαλά – Ν. Μαραβέγια. Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1994.

 

 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της Ελληνικής Γεωργίας. Ένας Απολογισμός της Δεκαετίας του ’80 (σε συνεργασία με Γ. Γούσιο). Δημοσίευση: Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, τ. 12, Νοέμ.1994.

 

 • Η πολυμορφία των αγροτικών συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, Δημοσίευση: Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τ. Νο 13/1994.

 

 • L’agriculture grecque dans le processus de l’Intégration Européenne (Η ελληνική γεωργία στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης). Δημοσίευση στη σειρά: Ερευνητικά Δοκίμια ΕΠΕΕΣ, Αθήνα, Δεκέμβριος 1994.

 

 • Ο μετασχηματισμός της Βουλγαρικής Οικονομίας και η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα (σε συνεργασία με Β. Καραφωτάκη). Δημοσίευση: Ελληνοβουλγαρικές Σχέσεις (Συλλογικός τόμος), Επιμ. Λ. Μαρούδα – Χ. Τσαρδανίδη. Εκδ. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Παπαζήσης, Αθήνα 1995.

 

 • Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Η Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Επιμ. Ν. Μαραβέγια – Μ. Τσινισιζέλη. Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1995.

 

 • Η Συμφωνία GATT για το εμπόριο αγροτικών προϊόντων (σε συνεργασία με Δ. Μουτσάτσο). Δημοσίευση στο συλλογικό επιστημονικό σύγγραμμα: Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης για το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών και Υπηρεσιών, Επιμ. Κ. Στεφάνου- Α. Φατούρος, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1995.

 

 • Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και η ελληνική γεωργία. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Από το Μάαστριχτ στο Άμστερνταμ, Επιμ. Σ. Ντάλλης, Εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 1997.

 

 • Η Αγροτική Πολιτική του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: ΠΑΣΟΚ, Κόμμα, Κράτος, Κοινωνία. Επιμ. Μ. Σπουρδαλάκης, Εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1998.

 

 • Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της ελληνικής Γεωργίας στην προοπτική του 2010. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Η Ελληνική Γεωργία προς το 2010, Επιμ. Ν. Μαραβέγιας. Εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1999.

 

 • Αγρότες, Κράτος και Εξουσία στην Ελλάδα (1981 – 1996). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Ύπαιθρος Χώρα: Η Ελληνική Κοινωνία στο Τέλος του Εικοστού Αιώνα, Εισαγωγή – Επιμέλεια Χ. Κασίμης – Λ. Λουλούδης, Εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1999.

 

 • Η Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και η Νέα Διεύρυνση της ΕΕ. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος, Επιμ. Ε. Ανδρικοπούλου – Γ. Καυκαλάς. Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2000.

 

 • Η Συνοχή του Αγροτικού Χώρου στη Δίνη των Μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Ευρωπαϊκή Ένωση: Επίκαιροι Προβληματισμοί, Επιμέλεια Α. Μοσχονάς, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 2000.

 

 • Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Επιμ. Γ. Δημόπουλος – Ν. Μπαλτάς – Ι. Χασσίδ. Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2001.

 

 • The European Integration of Greek Agriculture Twenty Years after the Accession to the EU (σε συνεργασία με Γ. Μέρμηγκα). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Greece in the European Union: The New Role and the New Agenda. Επιμ. Π. Ιωακειμίδης, Εκδ. Υπ. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αθήνα 2002.

 

 • Ελληνική Γεωργία: Ο Δρόμος προς τον Εκσυγχρονισμό. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Οι Δρόμοι της Αειφορίας, Επιμ. Η. Ευθυμιόπουλος – Μ. Μοδινός, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα / ΔΙΠΕ, Αθήνα 2003.

 

 • Ελληνική Αγροτική Οικονομία: Σημερινή Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, Επιμ. Θ. Σακελλαρόπουλος, Εκδ. Διόνικος, Αθήνα 2004.

 

 • Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (σε συνεργασία με Γ. Ανδρέου). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές – Τόμος Γ’ – Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές: Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Επιμ. Κ. Στεφάνου, Εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2006.

 

 • Η Ελληνική Οικονομία στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (σε συνεργασία με Γ. Ανδρέου). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα – Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτικές, Επιμ. Ν. Μαραβέγιας – Θ. Σακελλαρόπουλος, Εκδ. Διόνικος, Αθήνα 2006.

 

 • Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε συνεργασία με Γ. Ανδρέου). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση – Οργάνωση και Πολιτικές, Επιμ. Ν. Μαραβέγιας – Μ. Τσινισιζέλης, Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2007.

 

 • Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Επιμ. Γ. Δημόπουλος – Ν. Μπαλτάς – Ι. Χασσίδ. (2η έκδοση), Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2007.

 

 • Η Οικονομική Κρίση: Μια νέα ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Παρεμβάσεις για την Ευρώπη, Επιμ. Δ. Ξενάκης – Θ. Πελαγίδης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009.

 

 • Ο ρόλος των νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις (σε συνεργασία με Γιάννη Δούκα). Δημοσίευση: Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα 2009, τ. 33, σελ. 95-117.

 

 • ΚΑΠ και η Ελλάδα (σε συνεργασία με Γ. Δούκα). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990 – 2010, Επιμ. Γ. Βαληνάκης, Εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2010.

&nbsp

 • A strategy for rural development in Greece: The case of island areas (σε συνεργασία με Γ. Δούκα). Δημοσίευση: Επιστημονική Επιθεώρηση: Περιφέρεια – Region & Periphery, τχ.1, Άνοιξη 2012, σ. 37-56, Εκδόσεις Διόνικος.

 

 • Οι πολιτικές προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης (σε συνεργασία με Δ. Κάτσικα). Υπό δημοσίευση σε συλλογικό βιβλίο: Συγκριτική Πολιτική, Επιμ. Ι. Μεταξά, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα.

 

Β. Διεθνείς Δημοσιεύσεις:

 • La Grèce et la Politique Agricole Commune (Η Ελλάδα και η Κοινή Αγροτική Πολιτική). Δημοσίευση: Revue du Marché Commun No 257, Paris, Μάιος 1982.

 

 • La Politique Régionale en Grèce (Η περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα) (σε συνεργασία με Ι. Σπιλάνη). Δημοσίευση: Revue d’ Economie Régionale et Urbaine No 3/1982, Paris 1983.

 

 • Spécialisation Internationale et Intégration Européenne: L’exemple de l’industrie des machines agricoles en Grèce (Διεθνής εξειδίκευση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Το παράδειγμα της βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα). Δημοσίευση: Cahiers du CUREI No 1/1983, Grenoble 1983.

 

 • L’impact de la Politique Agricole Commune sur l’Equilibre Régionale de la Grèce (Οι επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην περιφερειακή ισορροπία της Ελλάδας). Δημοσίευση: Revue d’ Economie Régionale et Urbaine No 3/1988, Paris 1988.

 

 • L’Agriculture Méditerranéenne et Politique Agricole Commune: L’expérience de la Grèce (Μεσογειακή Γεωργία και Κοινή Αγροτική Πολιτική: Η ελληνική εμπειρία). Δημοσίευση: Cahiers du CUREI No 5/1988, Grenoble 1988.

 

 • L’agricultura griega en el proceso de Integracion Europea (Η ελληνική γεωργία μέσα στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Agriculturas y politicas agrarias en el sur de Europa (Γεωργία και αγροτικές πολιτικές στη Νότια Ευρώπη). Επιμ. E. Arnalte, Εκδ. Min de l’Agricultura (Espana), Madrid 1993.

 

 • The Agricultural Strata in the European Community and the Common Agricultural Policy (Τα αγροτικά στρώματα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Κοινή Αγροτική Πολιτική). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Political Sociology Of European Integration. Επιμ. A. Kourvetaris – A. Moschonas, Εκδ. Greenwood Publishers N.Y.1993.

 

 • The Common Agricultural Policy and Greek Agriculture (Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η ελληνική γεωργία). Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: European Community Membership Evaluated, Επιμ. Π. Καζάκος – Π. Ιωακειμίδης, Εκδ. Pinter Publishers, London, 1994.

 

 • L’Agriculture Grecque dans le Processus d’ Integration Européenne (Η ελληνική γεωργία στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης) (σε συνεργασία με τη N. M. Duquenne). Δημοσίευση: Revue d’ Economie Rurale, No 224, Nov. – Dec. 1994.

 

 • La Politique des prix et des Subventions appliquée en Grèce et ses résultats (σε συνεργασία με Ν. Μαρτίνο). Δημοσίευση: Options Méditerranéennes, Σειρά Β, Νο 11/1997.

 

 • Synthèse des études nationales sur les politiques des prix dans les pays méditerranéennes (σε συνεργασία με P. Campagne, N. Akesbi). Δημοσίευση: Options Méditerranéennes, Σειρά Β, Νο 11/1997.

 

 • Farmers and Agricultural Policy in Greece since the Accession to the EU (σε συνεργασία με L. Louloudis). Δημοσίευση: Sociologia Ruralis, Volume 37/2, Aug.1997.

 

 • CAP Reform: Impact on the Greek agricultural products. Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Agricultural Policy in the European Union and other Market Economies, Επιμ. M. Tracy. Εκδ. Agricultural Policy Studies, Belgium 1998.

 

 • L’Agriculture Grecque dans l’Union Européenne: Vingt ans après l’adhésion Δημοσίευση στο συλλογικό βιβλίο: Milieu Rural – Agriculture Familiale, Επιμ. G.Ghersi Εκδ. RAFAC – Montpellier 2002.

 

 • Politique fiscale et gouvernance économique: Propositions en vue d’un fédéralisme fiscal (σε συνεργασία με Farantouris N. & Aivazoglou Th.). Δημοσίευση: Revue des Affaires Européennes, n. 1/2012.

 

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: