Ναπολέων Μαραβέγιας

Αρχική » Δημοσιεύσεις » Μελέτες/Εκθέσεις

Μελέτες/Εκθέσεις


Δημοσιευμένες Μελέτες – Εκθέσεις

Α. Μελέτες και Εκθέσεις στην Ελλάδα:

 • Οικονομική και Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Τομέα των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης (σε συνεργασία με Ν. Μαρτίνο και Π. Καρανικόλα). Πρόγραμμα INTERREG: Ανάλυση των φυσικών πόρων της Θράκης. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 1994, σελ. 420.

 

 • Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς της Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Εκτίμηση των Πιθανών Επιπτώσεων στην Ελληνική Γεωργία. Μέλος ομάδας μελέτης για λογαριασμό της ΠΑΣΕΓΕΣ. Αθήνα 1996, σελ. 136.

 

 • Η Απασχόληση στον Αγροτικό Τομέα (σε συνεργασία με Δ. Κιούκια και Π. Κολύρη). Έκθεση για λογαριασμό της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), Αθήνα 1997, σελ 35.

 

 • Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Επιπτώσεις της ΚΑΠ (σε συνεργασία με Γ. Μέρμηγκα). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Καυκαλάς. Ερευνητικό Πρόγραμμα για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αθήνα 1997, σελ. 190.

 

 • Έκθεση Πολιτικής και Προσανατολισμού για τον Τομέα της Γεωργίας για την Περίοδο 2000 – 2006 (σε συνεργασία με Ν. Μαρτίνο, Κ. Παπαγεωργίου, Κ. Τσιμπούκα). Έκθεση για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 1998, σελ. 40.

 

 • Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου (σε συνεργασία με Δ. Κιούκια). Έκθεση για λογαριασμό της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) Αθήνα 1999, σελ. 35.

 

 • Η Ανάπτυξη του Αμπελοοινικού Τομέα στην Κεφαλονιά (σε συνεργασία με Γ. Αντζουλάτο). Μελέτη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1999, σελ. 150.

 

 • Λογιστικό Υπόδειγμα Λειτουργίας του Αγροτικού Τομέα (σε συνεργασία με Κ. Τσιμπούκα και Λ. Νέλλα). Μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα 2000, σελ. 90.

 

 • Οι Ελληνοτουρκικές Οικονομικές Σχέσεις στην Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερευνητικού Προγράμματος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 2005, σελ. 70.

 

 • Διερεύνηση των Επιπτώσεων της Διεύρυνσης της ΕΕ στη Διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερευνητικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών «Καποδίστριας», Αθήνα 2006, σελ. 45.

 

 • Η Ελληνική Ερευνητική Πολιτική και η Αβέβαιη Πορεία Εξευρωπαϊσμού της (σε συνεργασία με Χ. Χρυσομαλλίδη και Μ. Λύκο). Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2009, σελ. 51.

 

 • Διασυνοριακές Σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (σε συνεργασία με Κ. Γαλανόπουλο, Γ. Ανδρέου, Μ. Λύκο και Χ. Χρυσομαλλίδη). Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερευνητικού Προγράμματος του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΚΑΣ), Αθήνα 2009, σελ. 145.

 

Β. Μελέτες και Εκθέσεις στο Εξωτερικό:

 • Croissance Economique et Espace Rural (Οικονομική Ανάπτυξη και Αγροτικός Χώρος). Διδακτορική Διατριβή d’ Etat. Grenoble, 1983. σελ. 754.

 

 • La situation du Secteur «BATIMENT» – GENIE CIVIL» dans les Pays de la Communauté Economique Européenne. (Η Κατάσταση του Τομέα των Κατασκευών στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Μελέτη για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Luxembourg 1983, σελ. 185 + 56 σελ. παράρτημα.

 

 • Efficacité des Mesures Communautaires dans le Secteur Viti-vinicole en Grèce (Η αποτελεσματικότητα των Κοινοτικών μέτρων στον ελληνικό αμπελοοινικό τομέα). Μελέτη για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Montpellier 1992, σελ. 60 + 140 σελ. πίνακες, διαγράμματα.

 

 • Structural Change in Bulgarian Agriculture and European Integration. (Διαρθρωτική Αλλαγή στη Βουλγαρική Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση). Μελέτη στα πλαίσια του Προγράμματος A.C.E. (Action for Cooperation in the field of Economics) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε συνεργασία με Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Σόφιας (Βουλγαρίας) και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Montpellier (Γαλλίας), Αθήνα 1993, 202 σελ.

 

 • Evaluation of the Impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion of the Union (Greece – CAP) (σε συνεργασία με Γ. Ζανιά). Υπεύθυνος: Θ. Σκούρας. Επιστημονικός Σύμβουλος: Λ. Τσούκαλης. Μελέτη για λογαριασμό της ΕΕ, Αθήνα 1995, σελ. 172.

 

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: