Ναπολέων Μαραβέγιας

Αρχική » Βιογραφικό » Διδασκαλία & Έρευνα

Διδασκαλία & Έρευνα


Πανεπιστημιακή Διδασκαλία

 
Α. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία στην Ελλάδα:

 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (1987 – 1989). Διδασκαλία του μαθήματος: Ευρωπαϊκές Πολιτικές.

 

 • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1989 – 1993). Διδασκαλία των μαθημάτων: Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

 

 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993 – 1997). Διδασκαλία των μαθημάτων: Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

 

 • Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997 – 2000). Διδασκαλία των μαθημάτων: Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

 

 • Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989 – 1996) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος (1996 – 2000). Διδασκαλία των μαθημάτων: Θεωρία και Πολιτική της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκή Διαρθρωτική Πολιτική, αντιστοίχως.

 

 • Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000 – ). Διδασκαλία των μαθημάτων: Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονομία, Πολιτικές της ΕΕ, Διαρθρωτική και Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ, Πολιτική Οικονομία, Οικονομική Θεωρία της Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ίδιου Τμήματος: Περιφερειακή και Διαρθρωτική Πολιτική στην ΕΕ.

 

 • Καθηγητής στο Πρόγραμμα Σπουδών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2006 – ).

 

 • Υπεύθυνος Καθηγητής του European Course του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean
  Monnet στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991 – 2000).

 

 • Κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Οικονομία τις οποίες χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από ανταγωνιστική διαδικασία (1993 – ).

 

Β. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία στο Εξωτερικό:

 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας (Chargé d’Enseignement) στο Πανεπιστήμιο Grenoble (1981 – 1983). Διδασκαλία του μαθήματος: Μακροοικονομική Θεωρία.

 

 • Υπεύθυνος Σεμιναρίου με θέμα: «Η ελληνική γεωργία μπροστά στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ», στο Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, Ισπανία, Σεπτέμβριος 1992

 

 • Υπεύθυνος Σεμιναρίου με θέμα «Επιπτώσεις της ΚΑΠ στον Ευρωπαϊκό Νότο» στο Centre for European Politics, Economics and Society του Πανεπιστημίου Oxford, (1996 – 1997).

 

 • Μέλος του International Network of European Agricultural Universities and Scientific complexes Related with Agricultural Development (NATURA). Συνεργασία Πανεπιστημίων Montpellier-Caire. Πρόγραμμα: Natura European Community Training Programme for Agricultural Universities in Southern Regions (NECTAR) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διδασκαλία στο Διεθνές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master στην Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη (1992 -) .

 


Ερευνητική Εμπειρία

Α. Ερευνητική εμπειρία στην Ελλάδα:

 • Επιστημονικός Ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών.
  Θέματα επιδράσεων της ΚΑΠ και των άλλων κοινοτικών πολιτικών στην αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη των χωρών μελών της ΕΟΚ(1985 – 1989).

 

 • Εξωτερικός Ερευνητής στο Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Αντικείμενο μελέτης: «Κράτος και οικονομία / κρατική παρέμβαση στον Αγροτικό Τομέα και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» (1986 – 1988).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ).

I.Νέες θεσμικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας (1988 – 1990).

II. Μετασχηματισμός της βουλγαρικής γεωργίας στην προοπτική της σύνδεσης με την ΕΚ. Ερευνητικό Πρόγραμμα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [ACE] (Action for Cooperation in the field of Economics), σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Montpellier (1992 – 1993).

III. Επιπτώσεις της Συμφωνίας της GATT στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας (1994 – 1996). Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΚΕΜ σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

IV. Εκτίμηση Επιπτώσεων από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στα Μεσογειακά Προϊόντα (2002 – 2003).

V. Η Διαπραγμάτευση στον ΠΟΕ και τα Ελληνικά Αγροτικά Συμφέροντα (2005 – 2006).

 

 • Επιστημονικός Συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Γεωργικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

I. Περιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Μια συγκριτική ανάλυση. Διευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ε.Κ. σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Belfast (B. Ιρλανδίας) και Dublin (Ιρλανδίας). Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Ελλάδα: Α. Παναγιώτου, Καθηγητής (1991 – 1994).
II. Ανάλυση φυσικών πόρων Μακεδονίας – Θράκης και προτάσεις για την αξιοποίησή τους. Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του INTERREG της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: κ. Κ. Χαϊντούτη, Καθηγήτρια, Εργ. Εδαφολογίας – Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (1991 – 1994).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Πολιτική και Προσανατολισμός για την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 στον Τομέα της Γεωργίας» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1998).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Ελληνική Γεωργία με ορίζοντα 2010» του Υπουργείου Γεωργίας (1998 – 1999).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα στην Κεφαλονιά» του Υπουργείου Γεωργίας (1999).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (μαζί με τον Γ. Ζανιά). «Αξιολόγηση των Επιπτώσεων του 1ου Κ.Π.Σ. της Ελλάδας». Μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995).

 

 • Συντονιστής της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για τη σύνταξη Έκθεσης και την Οργάνωση Δημόσιου Διαλόγου σχετικά με τη «Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας» (2002 – 2003).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Οι Ελληνοτουρκικές Οικονομικές Σχέσεις στην Προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Υπουργείου Εξωτερικών(2005).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Διερεύνηση των Επιπτώσεων της Διεύρυνσης της ΕΕ στη Διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Η Ελληνική Ερευνητική Πολιτική και η Αβέβαιη Πορεία Εξευρωπαϊσμού της» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2009).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος «Διασυνοριακές Σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και τη Βουλγαρία στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (2008-2009).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης), (2013-2014).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (2012 – ).

 

 • Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομία – ΕΜΕΠΟ, (2010 -)

 

 • Επιβλέπων Καθηγητής σε Μεταπτυχιακές Διατριβές στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

 

 • Επιβλέπων Καθηγητής Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Β. Ερευνητική εμπειρία στο Εξωτερικό:

 • Επιστημονικός Συνεργάτης – Ερευνητής στο Centre Universitaire de Recherche Européenne et Internationale de l’ Université de Grenoble.
  Θέματα τομεακών και περιφερειακών επιδράσεων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στις εθνικές οικονομίες και ανάλυση των πολιτικών αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, (1979 – 1983).

 

 • Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT)
  Αντικείμενο μελέτης: «Συγκριτική ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας στον τομέα των κατασκευών στις χώρες της ΕΟΚ», (1982 – 1983).

 

 • Επιβλέπων Καθηγητής σε Μεταπτυχιακές Διατριβές στο Μεσογειακό Αγρονομικό
  Ινστιτούτο Montpellier (École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, ENSAM), (1992-1993).

 

 • Μέλος Επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών στο Πανεπιστήμιο Grenoble και στο Πανεπιστήμιο Montpellier.

 

 • Επιστημονικός Συντονιστής του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας “TEMPUS” για την αναδιάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Σόφιας Βουλγαρίας, (1991 – 1994).

 

 • Μέλος του Μεσογειακού Ερευνητικού Δικτύου Πανεπιστημιακών Καθηγητών
  RAFAC (Réseau Agriculture Familiale Comparée) και συμμετοχή στο συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα «Τιμές – Επιδοτήσεις – Φορολογία στη γεωργία των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης», Συγκριτική Ανάλυση, (1992 – 1994).

 

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη μελέτη του αμπελοοινικού τομέα στο Διευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα με χρηματοδότηση Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των κοινοτικών μέτρων στον αμπελοοινικό τομέα των χωρών μελών, με συντονιστή τον κ. E. Montaigne – Καθηγητή της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής του Montpellier (1992).

 

 • Ερευνητής στο Centre for European Politics, Economics and Society του Πανεπιστημίου Oxford. Μελέτη επιπτώσεων της ΚΑΠ στον Ευρωπαϊκό Νότο, (1996 – 1997).

 

 

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: